Sơn tĩnh điện

Đèn chùm khung sắt KH-DTR042

Còn hàng

4,060,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR042
- Tên sản phẩm: Đèn chùm khung sắt KH-DTR042 - Mã sản phẩm: KH-DTR042
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D250 x H350 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn chùm khung sắt KH-DTR043

Còn hàng

11,060,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR043
- Tên sản phẩm: Đèn chùm khung sắt KH-DTR043 - Mã sản phẩm: KH-DTR043
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng nhựa bọc vải đũi - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D350 x D400 mm x D500
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây xích 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn chùm vải đũi KH-DTR049

Còn hàng

5,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR049
- Tên sản phẩm: Đèn chùm vải đũi KH-DTR049 - Mã sản phẩm: KH-DTR049
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải đũi trắng - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D500 x H650mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (5 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn chùm vải nhăn KH-DTR047

Còn hàng

4,800,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR046
- Tên sản phẩm: Đèn chùm vải nhăn KH-DTR047 - Mã sản phẩm: KH-DTR047
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: vàng
- Kích thước: D300 x H420cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (5 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn chùm vải nhăn KH-DTR048

Còn hàng

5,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR048
- Tên sản phẩm: Đèn chùm vải nhăn KH-DTR047 - Mã sản phẩm: KH-DTR047
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: vàng
- Kích thước: D300 x H360cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (5 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR044

Còn hàng

9,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR044
- Tên sản phẩm: Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR044 - Mã sản phẩm: KH-DTR044
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: đen, nâu
- Kích thước: D800 x H350cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (4 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR045

Còn hàng

10,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR045
- Tên sản phẩm: Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR045 - Mã sản phẩm: KH-DTR045
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: đỏ
- Kích thước: D800 x H400cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (4 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn sắt trang trí KH-DTR041

Còn hàng

1,900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR041
- Tên sản phẩm: Đèn sắt trang trí KH-DTR041 - Mã sản phẩm: KH-DTR041
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D400 x H400 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần