ĐÈN TĂM TRE

Đèn mây búp sen nhỏ MTX-8490026

Còn hàng

110,000150,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490015-1
- Tên sản phẩm: Đèn mây búp sen nhỏ MTX-8490026 - Mã sản phẩm: MTX-8490026
- Chất liệu: đèn tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D150 x H150 mm, D200 x H250 mm, D250 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre 2 vành MTX-8490003

Còn hàng

190,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490003
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre xô chéo MTX-8490003 - Mã sản phẩm: MTX-8490003
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D300 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre 3 tầng MTX-8490012

Còn hàng

Original price was: 300,000₫.Current price is: 265,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490012
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre 3 tầng MTX-8490012 - Mã sản phẩm: MTX-8490012
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D500 x H450 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre cầu sẻ MTX-8490013

Còn hàng

230,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490013
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre cầu sẻ MTX-8490013 - Mã sản phẩm: MTX-8490013
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre kim cương MTX-8490004

Còn hàng

170,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490004
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre xô chéo MTX-8490003 - Mã sản phẩm: MTX-8490003
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D300 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre MTX-8490007

Còn hàng

240,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490007
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre MTX-8490007 - Mã sản phẩm: MTX-8490007
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D300 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre MTX-8490014

Còn hàng

Original price was: 200,000₫.Current price is: 165,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490014
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre MTX-8490014 - Mã sản phẩm: MTX-8490014
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D400 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre MTX-8490015

Còn hàng

Original price was: 170,000₫.Current price is: 150,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490015
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre MTX-8490015 - Mã sản phẩm: MTX-8490015
- Chất liệu: đèn tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D400 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre MTX-8490016

Còn hàng

Original price was: 170,000₫.Current price is: 150,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490016
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre MTX-8490016 - Mã sản phẩm: MTX-8490016
- Chất liệu: đèn tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D400 x H400 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn tăm tre xô chéo MTX-8490002

Còn hàng

170,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490002
- Tên sản phẩm: Đèn tăm tre xô chéo MTX-8490002 - Mã sản phẩm: MTX-8490002
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D300 x H300 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V