ĐÈN ỐP TRẦN

Bộ 10 đèn thả trần KH-DTR078

Còn hàng

7,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR078
- Tên sản phẩm: Bộ 10 đèn thả trần KH-DTR078 - Mã sản phẩm: KH-DTR078
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải nhăn nghệ thuật - Màu sắc: đủ màu
- Kích thước: D600 x H220 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR077

Còn hàng

3,180,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR077
- Tên sản phẩm: Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR077 - Mã sản phẩm: KH-DTR077
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D300 - D400 - D500 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR076

Còn hàng

6,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR076
- Tên sản phẩm: Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR076 - Mã sản phẩm: KH-DTR076
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải lụa nhăn. - Màu sắc: trắng, vàng, xanh lá
- Kích thước: D600 - D700 - D800 - D900 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR044

Còn hàng

9,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR044
- Tên sản phẩm: Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR044 - Mã sản phẩm: KH-DTR044
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: đen, nâu
- Kích thước: D800 x H350cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (4 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR045

Còn hàng

10,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DTR045
- Tên sản phẩm: Đèn ốp trần vải nhăn KH-DTR045 - Mã sản phẩm: KH-DTR045
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng bọc vải nhăn - Màu sắc: đỏ
- Kích thước: D800 x H400cm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (4 đui đèn E27 tiêu chuẩn, đế ốp tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp tường KH-DT006

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT006
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT006 - Mã sản phẩm: KH-DT006
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT007

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT007
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT007 - Mã sản phẩm: KH-DT007
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT008

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT008
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT008 - Mã sản phẩm: KH-DT008
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT009

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT009
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT009 - Mã sản phẩm: KH-DT009
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D200
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT010

Còn hàng

1,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT010
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT010 - Mã sản phẩm: KH-DT010
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D350
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DTR073

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT005
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường hình Sò KH-DT005 - Mã sản phẩm: KH-DT005
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V