ĐÈN MÂY

Đèn mây bu gà MTX-8490005

Còn hàng

Original price was: 220,000₫.Current price is: 185,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490005
- Tên sản phẩm: Đèn mây bu gà MTX-8490005 - Mã sản phẩm: MTX-8490005
- Chất liệu: đèn tăm tre, ống bọc bên trong nhựa trơn không hoa văn.
- Kích thước: D500 x H450 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây chân hoa MTX-8490025

Còn hàng

270,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490025
- Tên sản phẩm: Đèn mây chân hoa MTX-8490025 - Mã sản phẩm: MTX-8490025
- Chất liệu: mây tre tự nhiên
- Kích thước: D450 x H300 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây cổ chai MTX-8490018

Còn hàng

170,000230,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490010-1-1
- Tên sản phẩm: Đèn mây hủ mực MTX-8490018 - Mã sản phẩm: MTX-8490018
- Chất liệu: mây tre tự nhiên
- Kích thước: D370 x H500 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây dích dắc MTX-8490022

Còn hàng

Original price was: 420,000₫.Current price is: 390,000₫.
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490022
- Tên sản phẩm: Đèn mây dích dắc MTX-8490022 - Mã sản phẩm: MTX-8490022
- Chất liệu: mây tre tự nhiên
- Kích thước: D450 x H450 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây hủ mực MTX-8490011

Còn hàng

300,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490010-1
- Tên sản phẩm: Đèn mây hủ mực MTX-8490011 - Mã sản phẩm: MTX-8490011
- Chất liệu: tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D350 x H300 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây lồng bàn MTX-8490008

Còn hàng

290,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490005-1
- Tên sản phẩm: Đèn mây lồng bàn MTX-8490008 - Mã sản phẩm: MTX-8490008
- Chất liệu: đèn tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn mây lồng bàn MTX-8490010

Còn hàng

310,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:MTX-8490010
- Tên sản phẩm: Đèn mây lồng bàn MTX-8490010 - Mã sản phẩm: MTX-8490010
- Chất liệu: tăm tre tự nhiên
- Kích thước: D400 x H200 mm
- Bảo quản: đối với dòng sản phẩm mây tre, tre đã được xử lý dầu bóng, mây thì thoa keo sữa chống mối mọt. Đèn bị dơ có thể dùng vải ẩm để lau sạch, hoặc bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: chưa bao gồm bộ phụ kiện (bóng đèn, đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây cáp treo). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V