ĐÈN MICA

Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR075

Còn hàng

1,845,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR075
- Tên sản phẩm: Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR075 - Mã sản phẩm: KH-DTR075
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: vàng, trắng, đỏ
- Kích thước: D360 x H380 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 8 Đèn thả trần KH-DTR094

Còn hàng

9,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR094
- Tên sản phẩm: Bộ 8 Đèn thả trần KH-DTR094 - Mã sản phẩm: KH-DTR094
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D600 x H350 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn khung sắt KH-DTR037

Còn hàng

815,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR037
- Tên sản phẩm: Đèn khung sắt KH-DTR037 - Mã sản phẩm: KH-DTR037
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, lồng nhựa bọc vải đũi - Màu sắc: đen, đỏ
- Kích thước: D250 x H450 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn khung sắt kiểu chụp đèn KH-DTR035

Còn hàng

615,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR035
- Tên sản phẩm: Đèn khung sắt kiểu chụp đèn KH-DTR035 - Mã sản phẩm: KH-DTR035
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: xám
- Kích thước: D300 x H250 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn khung sắt kiểu giọt nước KH-DTR036

Còn hàng

815,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR036
- Tên sản phẩm: Đèn khung sắt kiểu giọt nước KH-DTR036 - Mã sản phẩm: KH-DTR036
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D250 x H450 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp tường KH-DT006

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT006
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT006 - Mã sản phẩm: KH-DT006
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT007

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT007
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT007 - Mã sản phẩm: KH-DT007
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT008

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT008
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT008 - Mã sản phẩm: KH-DT008
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT009

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT009
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT009 - Mã sản phẩm: KH-DT009
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D200
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT010

Còn hàng

1,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT010
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT010 - Mã sản phẩm: KH-DT010
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D350
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DTR073

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT005
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường hình Sò KH-DT005 - Mã sản phẩm: KH-DT005
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn sắt kim cương KH-DTR034

Còn hàng

615,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR034
- Tên sản phẩm: Đèn sắt kim cương KH-DTR034 - Mã sản phẩm: KH-DTR034
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải ac dù - Màu sắc: trắng, đèn, vàng, đỏ
- Kích thước: D360 x H380 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần