ĐÈN ỐP TƯỜNG

Bộ 5 đèn thả trần KH-DTR083

Còn hàng

4,950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR083
- Tên sản phẩm: Bộ 5 đèn thả trần KH-DTR083 - Mã sản phẩm: KH-DTR083
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D280 - D350 - D450 - D500 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn ốp tường KH-DT006

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT006
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT006 - Mã sản phẩm: KH-DT006
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT007

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT007
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT007 - Mã sản phẩm: KH-DT007
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT008

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT008
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT008 - Mã sản phẩm: KH-DT008
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT009

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT009
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT009 - Mã sản phẩm: KH-DT009
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D200
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT010

Còn hàng

1,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT010
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT010 - Mã sản phẩm: KH-DT010
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D350
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DTR073

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DT005
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường hình Sò KH-DT005 - Mã sản phẩm: KH-DT005
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn thả trần KH-DTR082

Còn hàng

4,950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR082
- Tên sản phẩm: Đèn thả trần KH-DTR082 (phong cách Nhật Bản) - Mã sản phẩm: KH-DTR082
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc giấy washi vẽ chữ theo yêu cầu - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D400 x H1600 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây xích treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn thả trần KH-DTR084

Còn hàng

1,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR084
- Tên sản phẩm: Đèn thả trần KH-DTR084 - Mã sản phẩm: KH-DTR084
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D600 - H250 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn thả trần KH-DTR085

Còn hàng

950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR085
- Tên sản phẩm: Đèn thả trần KH-DTR085 - Mã sản phẩm: KH-DTR085
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D350 - D450 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn thả trần KH-DTR086

Còn hàng

950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR086
- Tên sản phẩm: Đèn thả trần KH-DTR086 - Mã sản phẩm: KH-DTR086
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D350
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn thả trần KH-DTR087

Còn hàng

650,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR087
- Tên sản phẩm: Đèn thả trần KH-DTR087 - Mã sản phẩm: KH-DTR087
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải phi bóng in họa tiết - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D400 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần