NGÔI SAO NHỰA

Ngôi sao nhựa màu cam

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu đỏ

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu hồng sen

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu tím

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu trắng

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu vàng

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu xanh dương

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu xanh lá

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.

Ngôi sao nhựa màu xanh ngọc

Còn hàng

35,000
Thêm vào giỏ hàng
Ngôi sao nhựa nhiều màu thích hợp treo quán cafe, quán ăn, khu ẩm thực,... Chất liệu:
 • Nhựa dẻo bền có thể uốn cong với độ bền cao
 • Kích thước: tính theo đường kính 32cm, 46cm và size to 60cm
 • Màu sắc: có tất cả 10 màu theo hình sản phẩm bên cạnh.
 • Sản phẩm chưa bao gồm bóng điện + chui bóng.
 • Đèn ngôi sao nhựa là dạng đèn được lắp ráp 2 mặt giống nhau, dùng nút bấm để cố định 2 mặt.