Đèn thả

Bộ 10 đèn thả trần KH-DTR078

Còn hàng

7,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR078
- Tên sản phẩm: Bộ 10 đèn thả trần KH-DTR078 - Mã sản phẩm: KH-DTR078
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải nhăn nghệ thuật - Màu sắc: đủ màu
- Kích thước: D600 x H220 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 2 đèn thả trần KH-DTR080

Còn hàng

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR080
- Tên sản phẩm: Bộ 2 đèn thả trần KH-DTR080 - Mã sản phẩm: KH-DTR080
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện sơn đen - Màu sắc: đen
- Kích thước: D400 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR075

Còn hàng

1,845,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR075
- Tên sản phẩm: Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR075 - Mã sản phẩm: KH-DTR075
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: vàng, trắng, đỏ
- Kích thước: D360 x H380 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR077

Còn hàng

3,180,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR077
- Tên sản phẩm: Bộ 3 đèn thả trần KH-DTR077 - Mã sản phẩm: KH-DTR077
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D300 - D400 - D500 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 3 Đèn thả trần KH-DTR093

Còn hàng

1,950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR093
- Tên sản phẩm: Bộ 3 Đèn thả trần KH-DTR093 - Mã sản phẩm: KH-DTR093
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D400 x H450 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR076

Còn hàng

6,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR076
- Tên sản phẩm: Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR076 - Mã sản phẩm: KH-DTR076
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện bọc vải lụa nhăn. - Màu sắc: trắng, vàng, xanh lá
- Kích thước: D600 - D700 - D800 - D900 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR079

Còn hàng

2,400,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR079
- Tên sản phẩm: Bộ 4 đèn thả trần KH-DTR079 - Mã sản phẩm: KH-DTR079
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện sơn đen - Màu sắc: đen
- Kích thước: D400 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 4 Đèn thả trần KH-DTR091

Còn hàng

5,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR091
- Tên sản phẩm: Bộ 4 Đèn thả trần KH-DTR091 - Mã sản phẩm: KH-DTR091
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải đũi - Màu sắc: đen - trắng
- Kích thước: D350 - D400 - D450 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 4 Đèn thả trần KH-DTR098

Còn hàng

5,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR098
- Tên sản phẩm: Bộ 4 Đèn thả trần KH-DTR097 - Mã sản phẩm: KH-DTR097
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D400 x H450 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Bộ 5 đèn thả trần KH-DTR083

Còn hàng

4,950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR083
- Tên sản phẩm: Bộ 5 đèn thả trần KH-DTR083 - Mã sản phẩm: KH-DTR083
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D280 - D350 - D450 - D500 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 5 Đèn thả trần KH-DTR092

Còn hàng

6,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR092
- Tên sản phẩm: Bộ 5 Đèn thả trần KH-DTR092 - Mã sản phẩm: KH-DTR092
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải đũi - Màu sắc: đen - trắng - vàng -đỏ
- Kích thước: D400 x H550 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Bộ 8 Đèn thả trần KH-DTR094

Còn hàng

9,000,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR094
- Tên sản phẩm: Bộ 8 Đèn thả trần KH-DTR094 - Mã sản phẩm: KH-DTR094
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen
- Kích thước: D600 x H350 mm
- Bảo quản: dùng trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đúc đen treo 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần