Đèn ốp tường

Đèn ốp tường KH-DT006

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT006
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT006 - Mã sản phẩm: KH-DT006
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT007

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT007
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT007 - Mã sản phẩm: KH-DT007
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT008

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT008
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT008 - Mã sản phẩm: KH-DT008
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT009

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT009
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT009 - Mã sản phẩm: KH-DT009
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D200
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DT010

Còn hàng

1,700,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT010
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường KH-DT010 - Mã sản phẩm: KH-DT010
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D350
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V

Đèn ốp tường KH-DTR073

Còn hàng

900,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã: KH-DT005
- Tên sản phẩm: Đèn ốp tường hình Sò KH-DT005 - Mã sản phẩm: KH-DT005
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: đen - Kích thước: D400
- Bảo quản: Dùng được trong nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, bas ốp trần hoặc tường, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V