BBQ

Đèn khung sắt kiểu chụp đèn KH-DTR035

Còn hàng

615,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR035
- Tên sản phẩm: Đèn khung sắt kiểu chụp đèn KH-DTR035 - Mã sản phẩm: KH-DTR035
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: xám
- Kích thước: D300 x H250 mm
- Bảo quản: dùng được tròng nhà và ngoài trời. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn sắt kim cương KH-DTR034

Còn hàng

615,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR034
- Tên sản phẩm: Đèn sắt kim cương KH-DTR034 - Mã sản phẩm: KH-DTR034
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải ac dù - Màu sắc: trắng, đèn, vàng, đỏ
- Kích thước: D360 x H380 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải kiểu đèn pin mica KH-DTR026

Còn hàng

1,100,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:ĐKH-DTR026
- Tên sản phẩm: Đèn vải kiểu đèn pin mica KH-DTR026 - Mã sản phẩm: KH-DTR026
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải phi in họa tiết - Màu sắc: trắng, đỏ, vàng
- Kích thước: D250 x H340 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR027

Còn hàng

950,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR027
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR027 - Mã sản phẩm: KH-DTR027
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải phi in họa tiết - Màu sắc: đen, vàng, nâu
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR028

Còn hàng

855,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR028
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR028 - Mã sản phẩm: KH-DTR028
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải phi in họa tiết - Màu sắc: đen, vàng, nâu
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR029

Còn hàng

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR029
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR029 - Mã sản phẩm: KH-DTR029
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải ac dù xếp ly - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR030

Còn hàng

855,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR030
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR030 - Mã sản phẩm: KH-DTR030
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc vải ac dù xếp ly - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR031

Còn hàng

1,055,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR031
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR031 - Mã sản phẩm: KH-DTR031
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc phi in họa tiết - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D400 x H250 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR032

Còn hàng

855,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR032
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR032 - Mã sản phẩm: KH-DTR032
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc phi in họa tiết - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D400 x H200 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí KH-DTR033

Còn hàng

855,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR033
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí KH-DTR033 - Mã sản phẩm: KH-DTR033
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mica bọc phi in họa tiết - Màu sắc: đen, vàng
- Kích thước: D400 x H200 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải trang trí quán BBQ KH-DTR020

Còn hàng

1,100,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR020
- Tên sản phẩm: Đèn vải trang trí quán BBQ KH-DTR020 - Mã sản phẩm: KH-DTR020
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mây lưới bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D280 x H340 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần

Đèn vải treo kiểu chụp đèn KH-DTR021

Còn hàng

1,100,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã:KH-DTR021
- Tên sản phẩm: Đèn vải treo kiểu chụp đèn KH-DTR021 - Mã sản phẩm: KH-DTR021
- Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, mây lưới bọc vải đũi - Màu sắc: trắng
- Kích thước: D350 x H340 mm
- Bảo quản: khuyên dùng trong nhà. Đèn bị dơ có thể dùng bàn chải mềm vệ sinh đèn. - Bộ phụ kiện: đã bao gồm bộ phụ kiện (đui đèn E27 tiêu chuẩn, dây đen đúc 1 mét, bas ốp trần, chưa bóng điện). Kaha khuyên dùng bóng điện ánh sáng vàng để đèn tỏa ánh sáng đẹp và ấm áp hơn. - Điện áp: dòng điện 220V - Mẹo vặt: cách treo đèn thả trần