Lồng Đèn Nhật Bản – Cam

Liên hệ

  • Số 6 (15cm) – Dài 26cm
  • Số 8 (20cm) – Dài 35cm
  • Số 10 (25cm) – Dài 45cm
  • Số 12 (30cm) – Dài 55cm
  • Số 14 (35cm) – Dài 65cm
  • Số 16 (40cm) – Dài 80cm
Mô tả

LỒNG ĐÈN NHẬT BẢN – ĐÈN GIẤY NHẬT BẢN

Lồng Đèn Nhật Bản - Đỏ

Bảng Màu Lồng Đèn Nhật Bản

Bảng Màu Lồng Đèn Nhật Bản

Bảng kích thước đèn

Lồng Đèn Nhật Bản

Lồng Đèn Nhật Bản

Giao Hàng và Thanh Toán
Xin Quý khách vui lòng xem thêm tại đây. https://longdenviet.com/thanh-toan-va-van-chuyen/