Đèn Tròn Đỏ

Liên hệ

  • Kích thước:

10cm – 15cm – 20cm – 25cm – 30cm – 35cm – 40cm – 45cm – 50cm

  • Chất liệu: giấy lụa hoặc vải dù