Lồng đèn giấy trụ thuộc loại lồng đèn trung thu giấy giá rẻ. Thân hình trụ, xếp gấp thành hình tròn dẹp, có thể kéo nhún lên xuống.

Showing all 3 results